Tension tested - for added safety

Product zoeken

Privacy Verklaring

ABC-ADAMAS.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door het plaatsten van een bestelling worden uw gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van de webwinkel van ABC-ADAMAS. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de transacties tussen u als klant en ABC-ADAMAS zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
ABC-ADAMS houdt statistieken omtrent bezoekgedrag bij. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren. De informatie wordt niet gekoppeld aan uw klantgegevens en wordt uitsluitend intern gebruikt. ABC-ADAMAS.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
ABC-ADAMAS verstuurt geen spam.
Op deze site kan ABC-ADAMAS gebruik maken van zgn. cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

  • om uw voorkeuren te registreren;
  • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
  • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij uw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden;
  • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

ABC-ADAMAS heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Op verzoek verlenen wij aan de klanten van www.abcadamas.nl toegang tot alle informatie die ABC-ADAMAS van hen bijhoudt. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ABC-ADAMAS op te nemen via info@abcadamas.nl. Op verzoek biedt ABC-ADAMAS klanten de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die ABC-ADAMAS van hen bijhoudt, te corrigeren.

© 2015 ABC-ADAMAS | Alle prijzen zijn incl. btw | Alg. Voorwaarden | Colofon| Privacy | Leverings- en betalingsvoorwaarden | Links