VBS-8 Anker


Indien de kwaliteit van het buitenblad en het binnenblad het niet toelaten, dan dient de "natte" verankeringsmethode te worden toegepast.
Door middel van het voorboren met de speciale metselwerk of betonboor van 8 mm, worden volgens het vastgestelde boorpatroon gaten in het buitenblad en  op de juiste diepte in het binnenblad geboord. Deze gaten kunnen of in de voeg of in de volle steen van het buitenblad worden geboord.
Vervolgens worden de gaten gereinigd en wordt het juiste VBS-8  anker in de geboorde gaten geplaatst. De plug wordt gevuld met de Fischer  FIS V 360s mortel en de bijhorende ankerstan wordt aangebracht. Hierna wordt het anker in het buitenblad verlijmt en het boorgat afgewerkt.

Om zekerheid te hebben welk anker toegepast moet worden en of het anker geschikt is, adviseren wij om te allen tijde trekproeven vooraf te (laten) doen!