Colofon

ABC-ADAMAS 

Tingietersstraat 20
8601 WJ SNEEK

Tel.085-4011320
Fax.085-4011321
Email: info@abcadamas.nl
BTW nummer NL 851597683B01ABC-ADAMAS GmbH

Roggenkamp 3
48565 Steinfurt
Duitsland

Tel.0049 5905-945200
Fax.0049 5905-945201
Email: info@abcadamas.de
BTW nummer (Duitsland) DE265900988


Bank
ABN AMRO Bank Eindhoven
Rekeningnummer: 44.85.20.729
BIC code: ABNANL2A
IBAN: NL74ABNA0448520729
Auteursrecht 
Alle inhoud (teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, Videosequenties en animatiebestanden, evenals hun rangschikking en dergelijke) op de website van ABC-ADAMAS GmbH vallen onder de bescherming  en /of werking van het auteursrecht alsmede andere beschermende wetgeving. De juridische bescherming geldt ook ten opzichte van databanken en soortgelijke voorzieningen. De inhoud mag via internet slechts vrijelijk worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel.  De inhoud van deze webpagina's mag buiten de grenzen het auteursrecht zonder de schriftelijke toestemming van ABC-ADAMAS GmbH niet op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Waarborging en vrijwaring
Alle informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd. Wij doen onze uiterste best, dit informatieaanbod regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Niettemin kunnen wij geen garantie geven ten aanzien van volledigheid, juistheid en meest recentelijk actualiteit. Wij stellen deze informatie zonder iedere vorm van garantie ter beschikking. Iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van schades, die direct of indirect uit het gebruik maken van de website resulteren,  is uitgesloten.  Dit geldt niet, voor zover die schades het gevolg zijn van opzettelijkheid of grove nalatigheid van de kant van ABC-ADAMAS GmbH.

Bescherming persoonsgegevens / Veiligheid van gegevens
De bescherming van persoonsgerelateerde gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dergelijke) is voor ABC-ADAMAS uiterst belangrijk. Het prijsgeven van persoonsgerelateerde gegevens geschiedt op uitdrukkelijk vrijwillige basis.  Wij gebruiken deze gegevens voor het behandelen van uw aanvragen. Persoonsgerelateerde gegevens worden door ABC-ADAMAS noch aan derden verkocht noch op enige andere manier op de markt gebracht.

ABC-ADAMAS GmbH treft maatregelen om de veiligheid van persoonsgerelateerde gegevens te waarborgen. Uw gegevens worden op gewetensvolle wijze beschermd tegen: verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie andere onrechtmatige vormen van toegang of onrechtmatige openbaarmaking.

Automatisch gegenereerde informatie
Terwijl u onze website bezoekt, wordt incidenteel automatisch enige algemene, niet persoonsgerelateerde informatie, zoals bijvoorbeeld de gebruikte internetbrowser, het aantal bezoeken, de gemiddelde verblijfstijd op de site geregistreerd. Wij gebruiken deze informatie voor onderzoek naar de aantrekkelijkheid van onze website, om permanent verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Externe links
De webpagina's van ABC-ADAMAS GmbH bevatten links naar andere websites. ABC-ADAMAS is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.