VBS-M anker


Indien de kwaliteit van het buitenblad en het binnenblad het toelaten, dan kan de "droge" verankeringsmethode worden toegepast.
Door middel van het voorboren met de speciale metselwerk of betonboor van 8 mm, worden volgens het vastgestelde boorpatroon gaten in het buitenblad en  op de juiste diepte in het binnenblad geboord. Deze gaten kunnen of in de voeg of in de volle steen van het buitenblad worden geboord.
Vervolgens wordt het  juiste VBS-M anker in de geboorde gaten geplaatst en worden de ankers met een Thorx 25 bit op de juiste wijze aangebracht. De gaten worden hierna met steenreparatiemortel op kleur of een voegmortel in de juiste kleur afgewerkt.

Om zekerheid te hebben welk anker toegepast moet worden en of het anker geschikt is, adviseren wij om te allen tijde trekproeven vooraf te (laten) doen!Maatbepalingstabel 

Klik op bovenstaande afbeelding om de juiste maat te bepalen