Ondersteuning

ABC-Adamas kan u tegen een gering bedrag ook ondersteuning bieden door het geven van hersteladviezen of het verzorgen van complete gevelonderzoeken.

Dit kan bijvoorbeeld  door het ter plekke opnemen van de situatie en het maken van een reparatieplan , of door het beoordelen a.d.h.v. door u ingestuurde foto's.

Ook kunnen wij trekproeven van spouwankers voor en gedurende het werk voor u verzorgen.

Tevens bieden wij de mogelijkheid  om een "training on the job" voor u te verzorgen. Op deze wijze maakt u in de praktijk kennis met de te hanteren werkmethode en leert u de kneepjes van het vak.

Op deze wijze kunnen wij u kwaliteit leveren in zowel materiaal, als de verwerking ervan.


Neem contact met ons op voor meer informatie over de bovenstaande mogelijkheden.

Contactpagina